Ogłoszenia:


Dnia 18.11.2015 r.

Ogłoszenie w sprawie zachowania wolnego gruntu przy skarpach urządzeń wodnych. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag odnośnie urządzeń wodnych służących do retencji.  

OGŁOSZENIE

Dnia 23.12.2013 r.

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.00 w pierwszym terminie i dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.30 w drugim terminie odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki za rok 2013 i zostaną podjęte stosowne uchwały na rok 2014.

 

Dnia 30.11.2012 r.

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie i dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.30 w drugim terminie odbędzie się V Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki i zostaną podjęte uchwały dot. składki, planu prac i budżetu na rok 2013.

 

Dnia 02.11.2012 r.

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 26.11.2012 r. o godz. 18.00 we świetlicy wiejskiej w Kolanowicach odbędzie się zebranie w sprawie odtworzenia rowu biegnącego od terenów wsi Węgry przez centrum wsi Kolanowice do ujścia przy brzegu rzeki Mała Panew. W związku z powyższym Zarząd uprzejmie zaprasza na zebranie wszystkich właścicieli gruntów i właścicieli gruntów sąsiednich, na których będzie mieć przebieg rów:

Proponowany przebieg rowu

 

Dnia 02.01.2012 r.

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 18.01.2012 r. o godz. 18.30 w pierwszym terminie i 18.01.2012 r. o godz. 19.00 w drugim terminie odbędzie się III Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Łubniany w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.

 

Dnia 02.01.2012 r.

Firmy specjalizujące się w zakresie odtwarzania i konserwacji rowów melioracyjnych mogą przesyłać oferty na email : kontakt@gswlubniany.cba.pl bądź na adres siedziby GSW Łubniany.

 

Dnia 15.12.2011 r.

Zarząd informuje, że uwagi na temat stanu technicznego rowów można kierować do Delegatów poszczególnych wsi. Uwagi te będą rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.