Skład Zarządu:

 

1. Buchta Ryszard - Przewodniczący,
2. Sosna Krzysztof - Zastępcą Przewodniczącego,
3. Waldemar Brisch - Sekretarz Zarządu,
4. Moryc Gerard - członek Zarządu,
5. Woźnica Rudolf - członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

1. Michałowski Marek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Marud Grzegorz - członek Komisji,
3. Synowski Józef - członek Komisji.

Delegaci Spółki Wodnej:


Biadacz:


1. Sosna Krzysztof
2. Waldemar Kalina

Brynica:


3. Waldemar Patrzek
4. Gerard Bort
5. Woźnica Rudolf
6. Marcin Kurtz
7. -

Dąbrówka Łubniańska:


8. Duda Józef
9. Bertram Piotr
10. -

Grabie:


11. Fila Jan

Jełowa:


12. Pasoń Alfred
13. Synowski Józef
14. Torka Krystian
15. Bensz Teodor
16. -

Kępa:


17. Józef Zdzuj
18. Sznotala Dariusz

Kobylno:


19. Marud Grzegorz
20. Dybala Franciszek
21. Moryc Gerard

Kolanowice:


22. Konrad Nikodem
23. -

Luboszyce:


24. Michałowski Marek
25. -
26. -

Łubniany:


27. Buchta Ryszard
28. Rafał Blaszczyk
29. Józef Czech
30. Moczko Józef

Masów:


31. Agnieszka Stręciok