Organy Gminnej Spółki Wodnej

Skład Zarządu: 1. Buchta Ryszard – Przewodniczący Zarządu,2. Sosna Krzysztof – Zastępcą Przewodniczącego Zarządu,3. Waldemar Brisch – Sekretarz Zarządu,4. Moryc Gerard – członek Zarządu,5. Bort Marcel – członek Zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Biegelmaier Manfred – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,2. Zdzuj Józef- członek Komisji,3. Synowski Józef – członek Komisji. Delegaci Spółki Wodnej: Biadacz:1. Sosna Krzysztof2. Sosna Piotr Brynica:3. Marsolek Krzysztof4. Bort Marcel5. Woźnica Michał6. Ciernia Marek7. … Czytaj dalej Organy Gminnej Spółki Wodnej