Organy Gminnej Spółki Wodnej

Skład Zarządu:

1. Buchta Ryszard – Przewodniczący,
2. Sosna Krzysztof – Zastępcą Przewodniczącego,
3. Waldemar Brisch – Sekretarz Zarządu,
4. Moryc Gerard – członek Zarządu,
5. Woźnica Rudolf – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Michałowski Marek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Marud Grzegorz – członek Komisji,
3. Synowski Józef – członek Komisji.

Delegaci Spółki Wodnej:


Biadacz:
1. Sosna Krzysztof
2. Waldemar Kalina

Brynica:
3. Waldemar Patrzek
4. Gerard Bort
5. Woźnica Rudolf
6. Marcin Kurtz
7. –

Dąbrówka Łubniańska:
8. Duda Józef
9. Bertram Piotr
10. –

Grabie:
11. Fila Jan

Jełowa:
12. Pasoń Alfred
13. Synowski Józef
14. Torka Krystian
15. Bensz Teodor
16. –

Kępa:

17. Józef Zdzuj
18. Sznotala Dariusz

Kobylno:
19. Marud Grzegorz
20. Dybala Franciszek
21. Moryc Gerard

Kolanowice:
22. Konrad Nikodem
23. –

Luboszyce:
24. Michałowski Marek
25. –
26. –

Łubniany:
27. Buchta Ryszard
28. Rafał Blaszczyk
29. Józef Czech
30. Moczko Józef

Masów:
31. Agnieszka Stręciok