Organy Gminnej Spółki Wodnej

Skład Zarządu:

1. Buchta Ryszard – Przewodniczący Zarządu,
2. Sosna Krzysztof – Zastępcą Przewodniczącego Zarządu,
3. Waldemar Brisch – Sekretarz Zarządu,
4. Moryc Gerard – członek Zarządu,
5. Bort Marcel – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Biegelmaier Manfred – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Zdzuj Józef- członek Komisji,
3. Synowski Józef – członek Komisji.

Delegaci Spółki Wodnej:


Biadacz:
1. Sosna Krzysztof
2. Sosna Piotr

Brynica:
3. Marsolek Krzysztof
4. Bort Marcel
5. Woźnica Michał
6. Ciernia Marek
7. Świerc Dominika

Dąbrówka Łubniańska:
8. Solga Rafał
9. Waleska Maria
10. Prudlik Monika

Grabie:
11. Szer Roland

Jełowa:
12. Pasoń Alfred
13. Synowski Józef
14. Torka Krystian
15. Bensz Teodor
16. Stasch Arnold

Kępa:

17. Zdzuj Józef
18. Sznotala Dariusz

Kobylno:
19. Drąg Bernadeta
20. Biegelmaier Manfred
21. Moryc Gerard

Kolanowice:
22. Brisch Waldemar
23. Stotko Dariusz

Luboszyce:
24. Michałowski Marek
25. Świerc Konrad
26. Knopp Antoni

Łubniany:
27. Buchta Ryszard
28. Moczko Józef
29. Czech Joachim
30. Cuda Roman

Masów:
31. Kasprzyk Roman