Zarząd informuje, że uwagi na temat stanu technicznego rowów można kierować do Delegatów poszczególnych wsi. Uwagi te będą rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.