Gminna Spółka Wodna w Łubnianach

Podsumowanie prac zrealizowanych przez GSW w Łubnianach w 2023 r.

W poniższej tabeli przedstawiono zakresy i charakter prac prowadzonych przez spółkę wodną w 2023 r. na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubniany. Łączny koszt prac wyniósł 236 479,42 zł i dotyczył urządzeń na łącznym odcinku o długości 47 663 m. Pod tabelą umieszczono linki do strony z plikami przedstawiającymi lokalizację prac oraz jej wyniki w postaci wybranych fotografii cyfrowych. Lp. Miejscowość Szczegółowe oznaczenie urządzenia […]

Przeczytaj

Zwołanie IV Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje IV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2024 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2024 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdania z działalności spółki wodnej za 2023 roku i udzielających […]

Przeczytaj

Plan prac i wysokość stawki na 2023 r.

W związku z uchwaleniem planu prac na 2023 r. obejmujący wszystkie urządzenia administrowane przez tut. spółkę wodną zakłada się wykoszenie wszystkich rowów melioracyjnych oraz inne prace konserwacyjne w zależności od priorytetów zgłoszeń i budżetu. Na 2023 r. Walne Zgromadzenie Delegatów uchwaliło stawkę w wysokości 28 zł za tereny do powierzchni jednego hektara. Powyżej jednego hektara kwotę składki oblicza się jako iloczyn stawki i powierzchni danego […]

Przeczytaj