Kontakt

Gminna Spółka Wodna w Łubnianach

ul. Opolska 104

46-024 Łubniany


Nr konta bankowego: 91 8897 0004 2001 0006 3526 0001

(Informacja: ww. nr konta bankowego nie służy na cele związane z opłacaniem faktur dot. sieci wod-kan tj. poboru wody i kanalizacji.)

NIP:  991-01-65-926


tel. 77 4270 594

faks 77 4215 024

email: kontakt@gswlubniany.cba.pl