Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 18.01.2012 r. o godz. 18.30 w pierwszym terminie i 18.01.2012 r. o godz. 19.00 w drugim terminie odbędzie się III Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Łubniany w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.