Dzisiejszego dnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z konserwacją rowu melioracyjnego R-D-1 w miejscowości Łubniany i Brynica. Prace obejmowały odmulanie koryta rowu, mechaniczne czyszczenie skarp oraz rozplantowanie urobku ziemnego powstałego w wyniku prac na długości 2652 mb. Koszt prac wyniósł 10500 zł netto.