Zostały zatrudnione dwie osoby na stanowisku melioranta w ramach robót publicznych, które będą wykonywały prace w zakresie konserwacji i renowacji urządzeń melioracji szczegółowych objętych działalnością spółki wodnej. Na dzień dzisiejszy pracownicy zostali skierowani do prac na teren wsi Biadacz przy pracach polegających na czyszczeniu skarp i przepustów rowu R-B-2.