W  dniach 15 i 30 czerwca 2012 r., Zarząd GSW i Delegaci poszczególnych wsi dokonali odbioru robót konserwacyjnych wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie melioracji. Prace objęły rowy na odcinkach o łącznej długości:

1920 m – w m. Dąbrówka Łubniańska, rowy melior. R-H-1 i R-I;
808 m – w m. Grabie, rowy melior. R-C-1, R-2;
695 m – w m. Kobylno, rowy melior. R-4, R-K-1, R-K-5.

W zależności o stanu technicznego danego rowu przy pracach użyto sprzętu mechanicznego t.j.: odmularki, koparki i kosiarki bijakowej. Prace w pełni sfinansowane zostały ze środków zebranych z danej wsi.

Poniżej zdjęcia niektórych fragmentów rowów objętymi pracami.