W przeciągu kilku ostatnich miesięcy Zarząd GSW zlecił roboty, które m.in. objęły rowy melioracyjne:

R-I-5 w m. Jełowa na odcinku 1491 m – mechaniczne wykaszanie, w tym odmulanie odmularką na odcinku ok. 850 m;
R-I-20 w m. Jełowa na odcinku 530 m – mechaniczne wykaszanie;
R-B w m. Luboszyce na odcinku 1400 m – mechaniczne wykaszanie i odmulanie, w tym na odcinku ok. 300 m wykonano gruntowną konserwację wraz z karczowaniem pni i odkrzaczaniem;
R-B w m. Brynica na odcinku 3000 m – mechaniczne wykaszanie i odmulanie;
R-B-4 w m. Brynica na odcinku 931 m – mechaniczne wykaszanie i odmulanie;
R-1-s w m. Kępa na odcinku 1230 m – gruntowna konserwacja wraz z karczowaniem pni;
R-D-3 w m. Biadacz na odcinku 1195 m – gruntowna konserwacja wraz z karczowaniem pni;
R-B-2 w m. Brynica na odcinku 450 m – mechaniczne wykaszanie i odmulanie.

Do końca roku planowane są prace konserwacyjno – naprawcze ujścia rowu R-E w m. Kolanowice na odcinku ok. 500 m, a także prace polegające na odmulaniu koparką rowów R-I-5 i R-I-20 w m. Jełowa na długości ok. 1165 m.

Poniżej zdjęcia niektórych odcinków rowów objętych zleconymi pracami konserwacyjnymi.