Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 26.11.2012 r. o godz. 18.00 we świetlicy wiejskiej w Kolanowicach odbędzie się zebranie w sprawie odtworzenia rowu biegnącego od terenów wsi Węgry przez centrum wsi Kolanowice do ujścia przy brzegu rzeki Mała Panew. W związku z powyższym Zarząd uprzejmie zaprasza na zebranie wszystkich właścicieli gruntów i właścicieli gruntów sąsiednich, na których będzie mieć przebieg rów: