Wykonano prace naprawczo-konserwacyjne ujścia rowu melioracyjnego R-E-2 w Kolanowicach na odcinku 515 m. Podczas prac wykarczowano wiele pni drzew, które umiejscowione były w dnie koryta rowu. Prace były o tyle trudne, gdyż po ostatniej konserwacji jaką przeprowadzali rolnicy we własnym zakresie, doszło do uszkodzenia skarp i dna oraz nadsypania korony rowu. Zdjęcia poniżej przedstawiają efekt zleconej przez Zarząd pracy mającej na celu doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego ujścia rowu.