Dnia 26.11.2012 r. w Kolanowicach odbyło się spotkanie w sprawie odtworzenia i budowy rowu biegnącego od wsi Węgry przez centrum wsi Kolanowice do ujścia mającego miejsce przy brzegu rzeki Mała Panew. Na dziesięciu zaproszonych właścicieli gruntów, na których planowane są prace, przybyło siedmiu. Efektem zebrania, po burzliwej dyskusji, było podpisanie zgód przez czterech właścicieli gruntów na budowę rowu. W celu uzyskania wszystkich zgód, niezbędnych dla podjęcia budowy rowu, planowane są dalsze spotkania z właścicielami nieruchomości w niniejszym temacie.