Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie i dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.30 w drugim terminie odbędzie się V Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki i zostaną podjęte uchwały dot. składki, planu prac i budżetu na rok 2013.