W związku rozpoczynającym się II półroczem 2013 roku, Zarząd GSW Łubniany w skrócie przedstawia prace wykonane w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych w I półroczu 2013 roku.

1. Odmulanie koryt cieków odmularką mechaniczną i wykaszanie kosiarką bijakową. Dotychczas pracami zostały objęte miejscowości i urządzenia wodne:

Miejscowość Nr rowu Długość odmulania [m]  Długość wykaszania [m] 
Łubniany R-D 2750 2750
R-J 512 512
R-J-1 100 100
R-D-1 2360
R-D-3 1400
R-D-4 115
Brynica R-A-3 984 984
R-B-2 480 480
R-3 650 650
R-A-4 323 323
Jełowa R-C 436 436
R-I 700 700
R-I-20 80 80
R-B 1670 1670
Dąbrówka Łubn. R-G 415 415
R-G-1 146 146
R-D 740 740
Grabie R-C-1 600
R-2 208
Masów R-M-1 1000
Łubniany R-D cz. II 860 860

Poniżej zdjęcia przedstawiające w części efekty zleconych prac:

2. Prace konserwacyjne wykonane przy współpracy meliorantów zatrudnionych w GSW Łubniany i UG Łubniany na robotach publicznych przedstawiono poniżej. Ponadto meliorantom zlecano prace interwencyjne polegające na odblokowywaniu spływu wód w korytach cieków i przepustach. M.in. dotychczas tego typu pracami zostały objęte miejscowości i urządzenia wodne:

Miejscowość Rów Długość [m] Rodzaj prac
Biadacz R-B-1 1400 odkrzewianie i wykaszanie 
R-D 1100 wykaszanie
R-D-3 130 wykaszanie
Dąbrówka Łubn. R-G 200 odmulanie koryta rowu
Kobylno na części ul. Turawskiej 274 odmulanie koryta rowu
R-K-13 70 odmulanie koryta rowu
R-K-9 149 odmulanie koryta rowu
R-3 98 odmulanie koryta rowu
Grabie R-C-1 637 odmulanie koryta rowu
Brynica R-B-2 78 odmulanie koryta rowu
Łubniany R-D 1000 częściowe odmulanie
Jełowa na części ul. Starodworcowej 790 wykaszanie

Poniżej zdjęcia przedstawiające w części efekty prac zleconych meliorantom:

Kobylno – rów melioracyjny R-K-13 po pracach konserwacyjnych.