Z uzyskanych informacji z UG Łubniany wynika, że zakończono konserwację głównych rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 2,5 km w m. Jełowa. Mowa jest o rowach nr R-C i R-K-1. Na długość czasu wykonania zadania wpłynęły bardzo zły stan rowów melioracyjnych oraz negatywne warunki pogodowe, powodujące podtopienia gruntów w obrębie ww. urządzeń wodnych. Poniżej efekt prac:

Rów melioracyjny R-K-1 po konserwacji – widok od ul. Młyńskiej.
Rów melioracyjny R-C w trakcie prac – widok od ul. Oleskiej.

W m. Jełowa w trakcie ww. prac, GSW Łubniany dokonała konserwacji rowu melioracyjnego R-C-1 na odcinku 140 m stanowiącego dopływ rowu melioracyjnego R-C. Dzięki temu uzyskano na całej długości prawidłowy stan urządzenia wodnego zapewniającego odpływ wód z m. Grabie, aż do ujścia jakim jest rz. Jaźwinka. Poniżej efekt prac:

W bieżącym roku UG Łubniany ma przeprowadzić prace o podobnym charakterze dot. gruntownej konserwacji urządzeń wodnych w m. Biadacz, Brynica i Luboszyce. Natomiast GSW Łubniany zamierza zrealizować plan prac na 2013 r. po tegorocznych żniwach.