Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.00 w pierwszym terminie i dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.30 w drugim terminie odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki za rok 2013 i zostaną podjęte stosowne uchwały na rok 2014.