Ogłoszenie w sprawie zachowania wolnego gruntu przy skarpach urządzeń wodnych. 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag odnośnie urządzeń wodnych służących do retencji.