Poniżej przedstawiono tabelę działań na rzecz poprawy stosunków wodnych na terenie gminy Łubniany realizowanych przez spółkę wodną i Urząd Gminy.

 

WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH OBJĘTYCH PRACAMI KONSERWACYJNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz na rok: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskane dotacje przez tut. spółkę wodną

Lp.

Rodzaj przeprowadzonych prac

Rodzaj urządzenia, symbol i nr

Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez GSW Łubniany [m]

Koszty poniesione przez GSW Łubniany [zł brutto]

 

Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez UG Łubniany [m]

Koszty utrzymania urz. wod. poniesione przez Gminę Łubniany [zł brutto]

 

Długość urz. wod. objęta utrzymaniem w ramach rob. publicz. przy współpracy GSW i UG Łubniany [m]

 

z Urzędu Wojewódzkiego [zł]

z Urzędu Powiatowego [zł]

z Pow. Urzędu Pracy na roboty publiczne [zł]

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

 

8.

 

9.

10.

11.

 

BIADACZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-D

2000

8699,99

 

 

 

 

 

 

 

5153,87

 

2

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-D-1

1000

1036,80

 

 

 

 

 

 

825,94

 

 

3

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-D-3

 

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

1316,99

 

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-B-1

 

 

 

1540

2977,13

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

3000

9736,79

 

1540

2977,13

 

1200

 

825,94

5153,87

1316,99

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

5740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRYNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-B-4

1347

5656,99

 

 

 

 

 

 

 

3351,20

 

5

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-A-4

360

1814,23

 

 

 

 

 

 

1445,26

 

 

6

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-2

968

4878,70

 

 

 

 

 

 

3886,49

 

 

7

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-A

958

6000,80

 

 

 

 

 

 

4780,38

 

 

8

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-1

324

1632,94

 

 

 

 

 

 

1300,84

 

 

9

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-2

1702,51

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-3

4158,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-A

1200

1442,68

 

 

 

 

 

 

1149,28

 

 

12

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-4

438

526,58

 

 

 

 

 

 

419,49

 

 

13

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-B-2

1084

1303,23

 

 

 

 

 

 

1038,18

 

 

14

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-3

527

2981,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-B-3

240

1357,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-B-5

347

1963,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

niezewid.

104

588,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-C

662

3745,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Wykaszanie, wygrabianie, odmualnie dna rowu. (odcinek źródłowy).

R-4

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

259,01

20

Odmulanie dna.

R-B (koło Niedworoka przy Łubn.)

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

131,70

21

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-3 (od ujścia)

 

 

 

 

 

 

670

 

 

 

735,32

22

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

rów przydroż.-meliorac. Ul. Klasztornej i Stawowej

 

 

 

 

 

 

515

 

 

 

565,21

23

Wymiana uszkodzonego przepustu

R-A-3a

 

 

 

6

1099,99

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

8559

39753,68

 

6

1099,99

 

1541

 

14019,92

3351,20

1691,24

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

10106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-Ks-1

466

2468,99

 

 

 

 

 

 

 

1462,63

 

25

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-G

754

3799,99

 

 

 

 

 

 

3027,16

 

 

26

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-I

1238

6239,51

 

 

 

 

 

 

4970,54

 

 

27

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-H-2

1263

1420,18

 

 

 

 

 

 

1131,35

 

 

28

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-H-3

1300

1461,78

 

 

 

 

 

 

1164,49

 

 

29

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową oraz odmualnie odmularką

rów przydroż.melior. na t. dz. nr 104

1400

1784,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-H i inne przy ul. Szkolnej

 

 

 

 

 

 

1033

 

 

 

1133,71

 

 

SUMA:

6421

17174,61

 

0

0

 

1033

 

10293,55

1462,63

1133,71

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

7454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GRABIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-C

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

92,19

33

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

rów przydroż.-meliorac. za posesjami

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

296,32

34

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-C-1

 

 

 

634

1225,65

 

 

 

 

 

 

35

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-C-2

 

 

 

112

216,52

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

0

0,00

 

746

1442,17

 

354

 

0,00

0,00

388,51

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-9

818

3558,29

 

 

 

 

 

 

 

2107,93

 

37

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-B-2

328

2284,99

 

 

 

 

 

 

 

1353,63

 

38

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

J-N

560

2822,39

 

 

 

 

 

 

2248,38

 

 

39

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-A-1

210

1058,39

 

 

 

 

 

 

843,14

 

 

40

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-A

407

2051,27

 

 

 

 

 

 

1634,09

 

 

41

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-J

610

3074,39

 

 

 

 

 

 

2449,13

 

 

42

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-I-22

2291,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-I-5

2000

2208,47

 

 

 

 

 

 

1759,32

 

 

44

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową oraz odmualnie odmularką

R-B

1720

3325,10

 

 

 

 

 

 

2648,86

 

 

45

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-K

1280

1413,42

 

 

 

 

 

 

1125,96

 

 

46

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-I-22

553

3128,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-C-1

 

 

 

137

264,85

 

 

 

 

 

 

48

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

rów przydr.-melior. na dz. nr 120 a.m. 4

 

 

 

1200

2319,84

 

 

 

 

 

 

49

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-I-7

 

 

 

400

773,28

 

 

 

 

 

 

50

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-I-20

 

 

 

300

579,96

 

 

 

 

 

 

51

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-C-2

 

 

 

1470

2841,81

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

8486

27217,11

 

3507

6779,74

 

0

 

12708,89

3461,56

0,00

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

11993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĘPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Ręczna konserwacja rowu poprzez wykaszanie jego terenu oraz hakowanie i odmulanie dna

R-1-s

1086

5916,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-1/R-1-s (za dz. J.Panek)

 

 

 

 

 

 

871

 

 

 

955,92

54

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-1-s

 

 

 

1090

2107,19

 

 

 

 

 

 

55

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

rów przydr.-melior. na dz. nr 169 a.m. 5

 

 

 

407

786,81

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

1086

5916,50

 

1497

2894,00

 

871

 

0,00

0,00

955,92

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

3454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLANOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu

R-E-2

 

 

 

1230

1275,26

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOBYLNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-D-9

566

2852,61

 

 

 

 

 

 

2272,46

 

 

58

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-D-10

510

2570,39

 

 

 

 

 

 

2047,63

 

 

59

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-D-11

370

2293,70

 

 

 

 

 

 

1827,22

 

 

60

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-K-7

597

3008,87

 

 

 

 

 

 

2396,94

 

 

61

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-D-9

495,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-D-10

1096,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-D-11

2367,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-9

 

 

 

 

 

 

390

 

 

 

428,02

 

 

SUMA:

2043

14683,62

 

0

0,00

 

390

 

8544,25

0,00

428,02

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

2433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBOSZYCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

wykaszanie dna i skarp rowu z odmulaniem dna i profilowaniem skarp

R-E

368

2263,20

 

 

 

 

 

 

1802,92

 

 

66

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-E-1

285

1752,75

 

 

 

 

 

 

1396,28

 

 

67

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-E-1

1388,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-B-4 (odcinek ujściowy)

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

208,52

69

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-B (odcinek w obrębie ul. Rolnej)

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

76,82

70

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-B i R-B-1 (przy ul. Wodnej)

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

548,75

71

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-B-1 cześć 2 (od Zawady)

 

 

 

 

 

 

1300

 

 

 

1426,74

72

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-B

 

 

 

2920

5644,95

 

 

 

 

 

 

73

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-B-4

 

 

 

934

1805,61

 

 

 

 

 

 

74

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-E

 

 

 

765

1478,9

 

 

 

 

 

 

75

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-E-2

 

 

 

263

508,43

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

653

5404,25

 

4882

9437,89

 

2060

 

3199,20

0,00

2260,84

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

7595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁUBNIANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-D-4

1398

3494,74

 

 

 

 

 

 

 

2070,28

 

77

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-D-5

335

1698,44

 

 

 

 

 

 

1353,02

 

 

78

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-D-1

2300

2629,73

 

 

 

 

 

 

2094,90

 

 

79

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-D

3700

4230,43

 

 

 

 

 

 

3370,06

 

 

80

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową oraz odmualnie odmularką

R-J

660

1275,91

 

 

 

 

 

 

1016,42

 

 

81

wykaszanie i oczyszczanie terenu rowu oraz gruntowna konserwacja

R-5

342

2103,30

 

 

 

 

 

 

1675,54

 

 

82

Usuwanie drzew i/lub zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze do konserwacji (karczowanie pni)

R-5

2214,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową oraz odmualnie odmularką

rów przydroż.melior. na t. dz. nr 158

1380

1758,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową oraz odmualnie odmularką

R-D-2

720

917,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Wykoszenie dna i skarp rowu wykaszarką bijakową

R-E, R-E-1

748

517,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

rów melioracycjny (od. Ul. Opolskiej do ściany lasu)

 

 

 

 

 

 

1030

 

 

 

1130,42

87

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-D i inne rowy przy boisku sport.

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

329,25

88

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-E (przy Kościelnej)

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

1646,24

89

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu oraz odmulanie dna odmularką

R-D-3

 

 

 

1400

2706,48

 

 

 

 

 

 

90

Mech. wykaszanie kos. bijakową terenu rowu

R-D-4

 

 

 

1300

1347,84

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

11583

20839,99

 

2700

4054,32

 

2830

 

9509,95

2070,28

3105,91

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

17113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

wykaszanie, skarp rowu, odmulanie mechaniczne koryta rowu

R-M-2

150

755,99

 

 

 

 

 

 

602,24

 

 

92

Gruntowne odmulanie dna (ujście).

R-M-1

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

148,16

93

Odmulanie (odcinek środkowy)

R-M-2

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

109,75

94

Wykaszanie i wygrabianie pokosu.

R-M-1

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

460,95

 

 

SUMA:

150

755,99

 

0

0,00

 

655

 

602,24

0,00

718,86

 

OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM:

805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumy ogółem wszystkie miejscowości:

41981

141482,55

 

16108

29960,50

 

10934

 

59703,93

15500

12000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita dł. urz. wod. objęta utrzymaniem:

69023

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem kwota pozyskanych dotacji [zł]:

87203,48

 

 

Całkowity koszt urz. wod. objętych utrzymaniem: