Dnia 10.01.2020 r. Odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2020 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący prawie wszystkie zewidencjonowane rowy melioracyjne o łącznej długości ok 136 km. Wysokość składki pozostawiono na zeszłorocznym poziomie. Zarząd spółki wodnej otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła swój protokół z kontroli obejmującej rok 2020.

Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie. W zeszłym roku tut. spółka wodna szczególnie skoncetrowała się na gruntownej renowacji zastawek i przepustozastawek wodnych, co m.in.ukazują poniższe zdjęcia. 

Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku około 3,8 km za ogólną kwotę 33,7 tys. złotych. W związku z powyższym w 2019 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 89,4 km, co daje zrealizowany plan prac na poziomie 95 %. 

Szczegóły wykaz przeprowadzonych prac:

Lp. Rodzaj przeprowadzonych prac Rodzaj urządzenia, symbol i nr Miejscowość Długość odcinka objętego utrzymaniem /m/ przez GSW Długość odcinka objętego utrzymaniem /m/ przez UG Data lub nr umowy/zlecenia Data protokołu odbioru robót Koszt GSW brutto za wykonane roboty /zł/  Koszt UG brutto za wykonane roboty /zł/
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-B-1 Biadacz 1687   2019-07-17 2019-11-14 4526,37  
2 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-D Biadacz 2745   2019-07-17 2019-11-14 7342,64  
3 Koszenie kos.bijak. R-D-3 Biadacz 1203   2019-07-17 2019-11-14 1106,42  
4 Koszenie kos.bijak. R-D-1 Biadacz 1165   2019-07-17 2019-11-14 1071,47  
5 Koszenie kos.bijak. R-D-2 Biadacz 763   2019-07-17 2019-11-14 701,74  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 7563 0   SUMA 14748,64 0
OGÓŁEM 7563 OGÓŁEM 14748,64
                   
6 Gruntowana konserwacja rowu i karczowanie pni R-C-1 Brynica 100   2019-03-01 2019-03-30 5614,95  
7 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-B-5 Brynica 330   2019-06-28 2019-09-19 1782,00  
8 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-B Brynica 3426   2019-06-28 2019-09-19 17267,04  
9 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-2 Brynica 1000   2019-06-28 2019-09-19 5040,00  
10 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-A Brynica 1458   2019-07-17 2019-11-14 4020,43  
11 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-A-5 Brynica 645   2019-07-17 2019-11-14 1670,93  
12 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-A-6 Brynica 346   2019-07-17 2019-11-14 795,16  
13 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-A-3 Brynica 996   2019-07-17 2019-11-14 1200,75  
14 Koszenie kos.bijak. R-A-4 Brynica 339   2019-07-17 2019-11-14 311,78  
15 Koszenie kos.bijak. R-A-3A Brynica 598   2019-07-17 2019-11-14 549,99  
16 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-C  Brynica 1034   2019-07-17 2019-11-14 2708,75  
17 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-D Brynica 669   2019-07-17 2019-11-14 1478,03  
18 Koszenie kos.bijak. R-D-1 Brynica 273   2019-07-17 2019-11-14 251,08  
19 Koszenie manual. R-A Brynica 931   2019-07-17 2019-11-14 2512,92  
20 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-1 Brynica 343   2019-07-17 2019-11-14 532,55  
21 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-B-1 Brynica 2160   2019-07-17 2019-11-14 2075,56  
22 Wykaszanie i odmualnie mech. R-4 Brynica 1050   2019-06-28 2019-09-27 5292,00  
23 Remont przepustu ul. Stawowa  R-B-2 Brynica   2 2019-10-11 2019-11-21   4100,00
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 15698 2   SUMA 53103,92 4100
OGÓŁEM 15700 OGÓŁEM 57203,92
                   
24 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-G Dąbrówka Łubniańska 760   2019-06-28 2019-09-27 3876,00  
25 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-G-1 Dąbrówka Łubniańska 583   2019-06-28 2019-09-27 3486,30  
26 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-H Dąbrówka Łubniańska 1701   2019-07-17 2019-11-14 4947,84  
27 Koszenie kos.bijak. R-H-1 Dąbrówka Łubniańska 814   2019-07-17 2019-11-14 748,65  
28 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-I Dąbrówka Łubniańska 1254   2019-07-17 2019-11-14 3231,59  
29 Koszenie kos.bijak. R-I-1 Dąbrówka Łubniańska 1000   2019-07-17 2019-11-14 919,71  
30 Koszenie kos.bijak. R-I-2 Dąbrówka Łubniańska 91   2019-07-17 2019-11-14 83,69  
31 Koszenie kos.bijak. R-I-3 Dąbrówka Łubniańska 148   2019-07-17 2019-11-14 136,12  
32 Koszenie kos.bijak. R-H-2 Dąbrówka Łubniańska 1300   2019-07-17 2019-11-14 1195,63  
33 Koszenie kos.bijak. R-H-3 Dąbrówka Łubniańska 1440   2019-07-17 2019-11-14 1324,39  
34 Koszenie kos.bijak. R-D Dąbrówka Łubniańska 643   2019-07-17 2019-11-14 591,38  
35 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-Ks-1 Dąbrówka Łubniańska 472   2019-07-17 2019-11-14 1227,24  
36 Remont przepustu ul. Szkolna  Rów przydr.-melior. dz. nr 244 Dąbrówka Łubniańska   6 2019-10-11 2019-11-21   5500,00
37 Wykaszanie rowów kos.bijak. Rów przydr.-melior. dz. nr 104 Dąbrówka Łubniańska   964 2019-12-20 2019-12-20   884,95
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 10206 970   SUMA 21768,54 6384,95
OGÓŁEM 11176 OGÓŁEM 28153,49
                   
38 Koszenie kos.bijak. r. na dz. nr 462/174 Grabie 393   2019-07-17 2019-11-14 361,45  
39 Koszenie kos.bijak. R-C-1 Grabie 651   2019-07-17 2019-11-14 598,73  
40 Koszenie kos.bijak. R-2 Grabie 187   2019-07-17 2019-11-14 171,99  
41 Koszenie kos.bijak. R-B-2 Grabie 223   2019-07-17 2019-11-14 205,10  
42 Koszenie kos.bijak. R-C-2 Grabie 128   2019-07-17 2019-11-14 117,72  
43 Remont przepustu dr. polna Rów przydr.-melior. dz. nr 88 Grabie   9 2019-10-11 2019-11-21   6900,00
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 1582 9   SUMA 1454,99 6900
OGÓŁEM 1591 OGÓŁEM 8354,99
                   
44 Bieżąca konserwacja poprzez wykaszanie i mech. odmulanie R-C Jełowa 1100   2019-06-28 2019-09-27 5610,00  
45 Modernizacja i utrzymanie zastawek wraz z przepustami R-B i R-B-1 Jełowa 32   2019-06-11 2019-12-27 62500,00  
46 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-C-7 Jełowa 231   2019-07-17 2019-11-14 381,50  
47 Koszenie kos.bijak. J-N Jełowa 590   2019-07-17 2019-11-14 542,63  
48 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-C-4 Jełowa 131   2019-07-17 2019-11-14 289,42  
49 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-C-5 Jełowa 150   2019-07-17 2019-11-14 425,42  
50 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-C-6 Jełowa 100   2019-07-17 2019-11-14 220,93  
51 Koszenie kos.bijak. R-I-22 Jełowa 544   2019-07-17 2019-11-14 500,32  
52 Koszenie kos.bijak. R-I-11 Jełowa 318   2019-07-17 2019-11-14 292,47  
53 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-J Jełowa 1630   2019-07-17 2019-11-14 4424,20  
54 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-J-1 Jełowa 416   2019-07-17 2019-11-14 1042,04  
55 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-B Jełowa 1760   2019-07-17 2019-11-14 1629,37  
56 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-K-1 Jełowa 1415   2019-07-17 2019-11-14 1675,08  
57 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-9 Jełowa 821   2019-07-17 2019-11-14 1936,81  
58 Koszenie kos.bijak. R-1 Jełowa 332   2019-07-17 2019-11-14 305,35  
59 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-C-2 Jełowa 1566   2019-07-17 2019-11-14 1582,63  
60 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-I-5 Jełowa 2681   2019-07-17 2019-11-14 4245,20  
61 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-I Jełowa 899   2019-07-17 2019-11-14 853,52  
62 Koszenie kos.bijak. R-A Jełowa 412   2019-07-17 2019-11-14 378,92  
63 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-A-1 Jełowa 247   2019-07-17 2019-11-14 280,55  
64 Usuwanie zatoru i obumarłyh galęzi  R-I-5 Jełowa 10   2019-06-14 2019-06-17 1199,25  
65 Ręczne wykaszanie R-I-16 Jełowa 85   2019-11-15 2019-12-20 229,50  
66 Usuwanie zakrzaczeń, wykaszanie i wywóz powstałych odpadów R-J Jełowa 66   2019-11-15 2019-12-20 1827,00  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 15536 0   SUMA 92372,11 0
OGÓŁEM 15536 OGÓŁEM 92372,11
                   
67 Gruntowna konserwacja  dz. nr 96 Kępa 380   2019-03-01 2019-03-30 2460,00  
68 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-1 Kępa 896   2019-07-17 2019-11-14 2163,99  
69 Koszenie kos.bijak. R-1-s Kępa 1157   2019-07-17 2019-11-14 1064,11  
70 Koszenie kos.bijak. r. na dz. nr 169 Kępa 499   2019-07-17 2019-11-14 458,94  
71 Konserwacja – wykaszanie i ręczne odmulanie R-1-s Kępa   1086 2019-10-31 2019-11-29   9199,40
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 2932 1086   SUMA 6147,04 9199,4
OGÓŁEM 4018 OGÓŁEM 15346,44
                   
72 Koszenie kos.bijak. R-K-1 Kobylno 2532   2019-07-17 2019-11-14 2328,72  
73 Koszenie kos.bijak. R-K-7 Kobylno 556   2019-07-17 2019-11-14 511,36  
74 Koszenie kos.bijak. R-D-8 Kobylno 596   2019-07-17 2019-11-14 548,15  
75 Koszenie kos.bijak. R-D-9 Kobylno 557   2019-07-17 2019-11-14 512,28  
76 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-D-10 Kobylno 516   2019-07-17 2019-11-14 643,62  
77 Koszenie kos.bijak. R-D-11 Kobylno 379   2019-07-17 2019-11-14 348,57  
78 Koszenie kos.bijak. R-K-6 Kobylno 467   2019-07-17 2019-11-14 429,51  
79 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. i koszenie i odmul. manual. R-K-9 Kobylno 505   2019-07-17 2019-11-14 1651,54  
80 Gruntowny remont zastawki R-K-1 Kobylno 1   2019-08-16 2019-10-21 9471,00  
81 Wykaszanie i odmualnie mech. Rów. przydr.melior pry ul. Turawskiej Kobylno 79   2019-10-04 2019-10-07 398,16  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 6188 0   SUMA 16842,91 0
OGÓŁEM 6188 OGÓŁEM 16842,91
                   
82 Koszenie kos.bijak. R-E-2 Kolanowice 1400   2019-07-17 2019-11-14 1287,60  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 1400 0   SUMA 1287,6 0
OGÓŁEM 1400 OGÓŁEM 1287,6
                   
83 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-B Luboszyce 3136   2019-07-17 2019-11-14 3240,12  
84 Koszenie kos.bijak. R-B-1 Luboszyce 2082   2019-07-17 2019-11-14 1914,85  
85 Koszenie kos.bijak. R-E Luboszyce 1060   2019-07-17 2019-11-14 974,99  
86 Koszenie kos.bijak. R-E-2 Luboszyce 266   2019-07-17 2019-11-14 244,64  
87 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-B-4 Luboszyce 1193   2019-07-17 2019-11-14 1212,88  
88 Koszenie kos.bijak. R-E-1 Luboszyce 285   2019-07-17 2019-11-14 262,22  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 8022 0   SUMA 7849,7 0
OGÓŁEM 8022 OGÓŁEM 7849,7
                   
89 Remont i usuwanie uszkodzonych przepustów R-D Łubniany 94,5   2019-02-12 2019-02-28 6750,00  
90 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-J Łubniany 800   2019-07-17 2019-11-14 1890,51  
91 Koszenie kos.bijak. R-D-1 Łubniany 2512   2019-07-17 2019-11-14 2310,32  
92 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-E Łubniany 2779   2019-07-17 2019-11-14 4504,38  
93 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-D  Łubniany 3936   2019-07-17 2019-11-14 4200,42  
94 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-D-2 Łubniany 716   2019-07-17 2019-11-14 1704,83  
95 Koszenie kos.bijak. i odmulanie odmular. R-D-5 Łubniany 334   2019-07-17 2019-11-14 737,91  
96 Koszenie kos.bijak. R-D-3 Łubniany 1773   2019-07-17 2019-11-14 1630,65  
97 Koszenie kos.bijak. R-D-4 Łubniany 1596   2019-07-17 2019-11-14 1467,86  
98 Remont przepustu dr. polna Rów przydr.-melior. dz. nr 112 Łubniany   6 2019-10-11 2019-11-21   5500,00
99 Wykaszanie rowów kos.bijak. Rów przydr.-melior. dz. nr 158 Łubniany   1715 2019-12-20 2019-12-20   1574,37
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 14540,5 1721   SUMA 25196,88 7074,37
OGÓŁEM 16261,5 OGÓŁEM 32271,25
                   
100 Koszenie kos.bijak. i koszenie manual. R-M-1 Masów 1640   2019-07-17 2019-11-14 1565,27  
101 Koszenie kos.bijak. R-M-2 Masów 259   2019-07-17 2019-11-14 238,31  
PODSUMOWANIE DLA WW. OBRĘBU: SUMA 1899 0   SUMA 1803,58 0
OGÓŁEM 1899 OGÓŁEM 1803,58
                   
SUMA: 89354,5   276234,63
  GSW 85566,5 242575,91
UG 3788 33658,72

Poniżej wybrane zdjęcia wykonane podczas odbiorów prac na terenie gminy Łubniany prac 2019 r.: