W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie zgłaszania faktu zbycia lub nabycia gruntu przedstawiamy poniżej informacje w przedmiotowej kwestii.

Od roku 2017 r. podstawą do naliczania płatności na rzecz spółki wodnej są dane pozyskane w formie oświadczeń. Tut. spółka wodna nie otrzymuje w sposób automatyczny danych o zmianach w kwestii wielkości gruntów i adresu właściciela od innych organów. Z tego tytułu informacje w przedmiotowym zakresie należy zgłosić na oświadczeniu, którego wzór jest dostępny na niniejszej stronie internetowej pod adresem: http://gswlubniany.cba.pl/wp-content/uploads/2021/05/druk.dot_.aktual.pdf . Wypełniony dokument można wysłać zwyczajowo pocztą lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@gswlubniany.cba.pl w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego o dobrej jakości.

Oświadczenie o aktualizacji danych może złożyć kupujący lub sprzedający grunty. W oświadczeniu należy podać komplet informacji pozwalający na zachowanie ciągłości opłacania składek. Obowiązek ten wynika z art. 447 ustawy Prawo wodne, który mówi cyt. “Następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki”.