Na dzień 19.10.2021 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach w celu podsumowania działalności w okresie 2016-2020. Podczas zebrania zostaną wybrani Delegaci do organów spółki: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie zapraszamy nowo wybranych Delegatów!

Skan ogłoszenia dot. I Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW w Łubnianach w 2021 r.