Skan ogłoszenia odnoście zwołania II Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odnoście sprawozdania za 2021 r. i uchwalenia planu prac, budżetu oraz stawki na 2022 r.