OGŁOSZENIE

Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2023 r.
o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2023 r.
o godzinie 13.30
w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdania
z działalności spółki wodnej za 2022 roku i udzielających absolutorium dla Zarządu oraz w sprawie planu prac, budżetu i wysokości stawki do naliczania składek na 2023 r.