Na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łubniany zamieszczono warstwę o nazwie “Melioracja”, na której naniesiono przebiegi rowów melioracyjnych i lokalizację innych urządzeń wodnych administrowanych m.in. przez tut. spółkę wodną. Strona z ww. danymi znajduje się pod adresem:

https://lubniany.e-mapa.net/

Obecnie na ww. warstwie nie ma wszystkich urządzeń wodnych, ale na bieżąco będzie ona uzupełniania i aktualizowana.