W związku z uchwaleniem planu prac na 2023 r. obejmujący wszystkie urządzenia administrowane przez tut. spółkę wodną zakłada się wykoszenie wszystkich rowów melioracyjnych oraz inne prace konserwacyjne w zależności od priorytetów zgłoszeń i budżetu. Na 2023 r. Walne Zgromadzenie Delegatów uchwaliło stawkę w wysokości 28 zł za tereny do powierzchni jednego hektara. Powyżej jednego hektara kwotę składki oblicza się jako iloczyn stawki i powierzchni danego terenu.

 PLAN PRAC GSW ŁUBNIANY 2023Długość urządzeń wodnych objętych utrzymaniem (wykaszanie/wykaszanie z odmulaniem)Ilość dodatkowych urządzeń  Sugerowany przedział czasowy na realizację zadania
Lp.MiejscowośćNr./określnie urz. wod.[mb]zasta-wki [szt.]przepusto-zastawki [szt.]wyloty drena-rskie [szt.]dreny [mb.][dzień.mies.-dzień.mies.]
1BiadaczR-B-21530     
2BiadaczR-B-11875     
3BiadaczR-D3050     
4BiadaczR-D-31337     
5BiadaczR-D-21018     
6BiadaczR-D-11516     
7BrynicaR-A-3a600     
8BrynicaR-A-3995     
9BrynicaR-A-4360     
10BrynicaR-A2366     
11BrynicaR-A-5695     
12BrynicaR-A-6350     
13BrynicaR-A-7350     
14BrynicaR-A-1360     
15BrynicaR-A-2175     
16BrynicaR-1405     
17BrynicaR-B3865     
18BrynicaR-41170     
19BrynicaR-D670     
20BrynicaR-B-12420     
21BrynicaR-B-21450     
22BrynicaR-E2270     
23BrynicaR-E-1423     
24BrynicaR-B-3720     
25BrynicaR-B-3a175     
26BrynicaR-B-41420     
27BrynicaR-21020     
28BrynicaR-31200     
29BrynicaR-B-5346     
30BrynicaR-D-1272     
31BrynicaR-C1080     
32BrynicaR-C-1556     
33BrynicaR-H-1950     
34Brynicar.przydroż.-melior. ul. Klaszt. do R-B407     
35Dąbrówka ŁubniańskaR-I1215    X,XI
36Dąbrówka ŁubniańskaR-I-1980    X,XI
37Dąbrówka ŁubniańskaR-I-5121    X-XII
38Dąbrówka ŁubniańskaR-I-4256    X-XII
39Dąbrówka ŁubniańskaR-I-2298    X,XI
40Dąbrówka ŁubniańskaR-I-3365    X,XI
41Dąbrówka ŁubniańskaR-H-21608    VIII-XII
42Dąbrówka ŁubniańskaR-H-31627    VIII-XII
43Dąbrówka ŁubniańskaR-G-1634    X-XII
44Dąbrówka ŁubniańskaR-H-4508    X-XII
45Dąbrówka ŁubniańskaR-H1831    X-XII
46Dąbrówka ŁubniańskaR-H-1817    X-XII
47Dąbrówka ŁubniańskaR-G780    X-XII
48Dąbrówka ŁubniańskaR-Ks-1484    X-XII
49Dąbrówka ŁubniańskaR-Ks-2275     
50Dąbrówka ŁubniańskaR-D757    X-XII
51Dąbrówka ŁubniańskaR-F772    X-XII
52Dąbrówka ŁubniańskaR-F-1146    X-XII
53Dąbrówka ŁubniańskaR-H-5849     
54Dąbrówka ŁubniańskaR-G-1a608     
55Dąbrówka ŁubniańskaR-J547     
56GrabieR-B-2248     
57GrabieR-C-1650     
58GrabieR-2208     
59GrabieR-C-2143     
60Grabierów. dopływ do R-4 w Kobyl.1000     
61JełowaR-C2891     
62JełowaR-C-7234     
63JełowaR-C-863     
64JełowaR-C-5167     
65JełowaR-C-4146     
66JełowaR-C-6112     
67JełowaR-C-21639     
68JełowaR-I-7560     
69JełowaR-I-19123     
70JełowaR-I-20668     
71JełowaR-I-22556     
72JełowaR-I-2370     
73JełowaR-I-11354     
74JełowaR-I-10352     
75JełowaR-I-52850     
76JełowaJ-N690     
77JełowaR-K1305     
78JełowaR-K-11426     
79JełowaR-K-2714     
80JełowaR-9824     
81JełowaR-B1760 1 160 
82JełowaR-B-1673     
83JełowaR-10298     
84JełowaR-A-1248     
85JełowaR-A410     
86JełowaR-J2010     
87JełowaR-1331     
88JełowaR-C-3524     
89JełowaR-I-18687     
90JełowaR-I-17310     
91JełowaR-I-1685     
92JełowaR-I-14106     
93JełowaR-I-1552     
94JełowaR-I-1256     
95JełowaR-I-13135     
96JełowaR-I-9250     
97JełowaR-I-8144     
98JełowaR-I-24263     
99JełowaR-I-25428     
100JełowaR-I-2697     
101JełowaR-I939     
102JełowaR-I-27209     
103JełowaR-J-1420     
104JełowaR-J-2365     
105JełowaR-I-2178     
106JełowaR-8347     
107JełowaR-5196     
108JełowaR-6575     
109JełowaR-7348     
110JełowaR-B-2354     
111JełowaR-C-1158     
112Jełowarów od ul. Wolności do R-C330     
113KępaR-1-S2491     
114KępaR-1903     
115Kępar.melior. dz. nr 169500     
116Kępar.melior. dz. nr 96380     
117Kępar.melior. dz. nr 95255     
118KobylnoR-41370     
119KobylnoR-D1918     
120KobylnoR-D-5366     
121KobylnoR-D-1135     
122KobylnoR-D-284     
123KobylnoR-D-3706     
124KobylnoR-D-4500     
125KobylnoR-2170     
126KobylnoR-3142     
127KobylnoR-K-12230     
128KobylnoR-K-12538     
129KobylnoR-K-1036     
130KobylnoR-K-9505     
131KobylnoR-D-6150     
132KobylnoR-D-7391     
133KobylnoR-K-2234     
134KobylnoR-K-3129     
135KobylnoR-K-4258     
136KobylnoR-K-51402     
137KobylnoR-K-6465     
138KobylnoR-K-7618     
139KobylnoR-K-1373     
140KobylnoR-K-852     
141KobylnoR-K-1139     
142KobylnoR-D-8689     
143KobylnoR-D-9571     
144KobylnoR-D-10518     
145KobylnoR-D-11370     
146Kobylnorów. dopływ do R-4 w Kobyl.134     
147Kolanowicer.przydroż.-melior. w centr. wsi200     
148KolanowiceR-E-21722     
149KolanowiceR-E-3951     
150KolanowiceR-B550     
151KolanowiceKanał Młyński1706     
152KolanowiceR-D476     
153LuboszyceR-B-21620     
154LuboszyceR-B-12314     
155LuboszyceR-B3125     
156LuboszyceR-B-41463     
157LuboszyceR-E1050     
158LuboszyceR-E-1329     
159LuboszyceR-E-2390     
160LuboszyceKanał Młyński670     
161ŁubnianyR-J1030     
162ŁubnianyR-J-156     
163ŁubnianyR-E3739     
164ŁubnianyR-E-2329     
165ŁubnianyR-D-12528 1   
166ŁubnianyR-D-2729     
167ŁubnianyR-D-5338     
168ŁubnianyR-D3806     
169ŁubnianyR-F598     
170ŁubnianyR-F-1255     
171ŁubnianyR-D-31850     
172ŁubnianyR-D-41574     
173ŁubnianyR-5342     
174ŁubnianyR-E-1138     
175ŁubnianyR-L1040     
176ŁubnianyR-E-3373     
177MasówR-M-11500     
178MasówR-M-2707     
 Ogółem urz. objętych utrzymaniem:140873020160XXX