W poniższej tabeli przedstawiono zakresy i charakter prac prowadzonych przez spółkę wodną w 2023 r. na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubniany. Łączny koszt prac wyniósł 236 479,42 zł i dotyczył urządzeń na łącznym odcinku o długości 47 663 m. Pod tabelą umieszczono linki do strony z plikami przedstawiającymi lokalizację prac oraz jej wyniki w postaci wybranych fotografii cyfrowych.

Lp. Miejscowość Szczegółowe oznaczenie urządzenia wodnego (np. numer rowu) Rodzaj robót
Ilość prac do wykonania
(np. koszenie, odmulanie – w mb., sieć drenarska – w ha, konserwacja przepustów, zastawek, wylotów drenarskich
Koszt zadania (ogółem, w tym kwota dotacji
i wkładu własnego)
1 Biadacz R-D-1 Wykaszanie i odmulanie 440 1,330.56 zł
2 Biadacz R-D-1 Odmulanie 650 1,279.20 zł
3 Biadacz R-D Odmulanie 920 2,345.61 zł
4 Biadacz R-D Wykaszanie i odmulanie 1780 5,382.72 zł
5 Biadacz R-B-1 Odmulanie 1532 3,157.66 zł
6 Biadacz R-D-2 gruntowna konserwacja i usuwanie zakrzeczeń i częściowe karczowanie pni na ujściu oraz utylizacja korzeni 741 8,543.10 zł
7 Brynica R-B-3 Wykaszanie i odmulanie 182 550.37 zł
8 Brynica R-B-3a Wykaszanie i odmulanie 157 474.77 zł
9 Brynica R-A-3a Wykaszanie i odmulanie 571 1,726.70 zł
10 Brynica B.N.30 Wykaszanie i odmulanie 445 1,345.68 zł
11 Brynica R-2 Wykaszanie i odmulanie 979 2,960.50 zł
12 Brynica R-3 Wykaszanie i odmulanie 1184 3,580.42 zł
13 Brynica R-A-5 Wykaszanie i odmulanie 700 2,116.80 zł
14 Brynica R-A-6 Wykaszanie i odmulanie 507 1,533.17 zł
15 Brynica R-B Wykaszanie i odmulanie 2399 7,254.58 zł
16 Brynica R-B Odmulanie 900 1,771.20 zł
17 Brynica R-B zakup rury do wymiany przepustu 6 1,731.35 zł
18 Dąbrówka Łubniańska R-Ks-2 Wykaszanie i gruntowna konserwacja i usuwanie zakrzaczeń i karczowanie pni i doczyszczenie wylotu oraz usuwanie zatorów w lesie ok. 40 m 288 4,741.00 zł
19 Dąbrówka Łubniańska R-H-5 Wykaszanie 849 1,100.30 zł
20 Dąbrówka Łubniańska R-D Wykaszanie 757 981.07 zł
21 Dąbrówka Łubniańska R-H-2 Wykaszanie i odmulanie 1400 4,233.60 zł
22 Dąbrówka Łubniańska R-H-3 Wykaszanie i odmulanie 1250 3,780.00 zł
23 Dąbrówka Łubniańska B.N.18 gruntowna konserwacja 14 127.40 zł
24 Grabie R-C-2 Wykaszanie i odmulanie 146 441.50 zł
25 Grabie R-C-1 Odmulanie 629 1,245.01 zł
26 Jełowa przepustozastawka Z1 na R-B Remont i naprawa – 1 szt. 1 3,075.00 zł
27 Jełowa przepustozastawka Z1 na R-B-1 Remont i naprawa – 1 szt. 1 1,950.00 zł
28 Jełowa przepustozastawka Z2 na R-B-1 Remont i naprawa – 1 szt. 1 2,045.00 zł
29 Jełowa przepustozastawka Z3 na R-B-1 Remont i naprawa – 1 szt. 1 1,980.00 zł
30 Jełowa przepustozastawka Z4 na R-B-1 Remont i naprawa – 1 szt. 1 2,200.00 zł
31 Jełowa przepustozastawka Z5 na R-B-1 Remont i naprawa – 1 szt. 1 1,820.00 zł
32 Jełowa R-K Gruntowna konserwacja 1250 14,625.00 zł
33 Jełowa R-K-2 Wykaszanie i gruntowna konserwacja oraz profilowanie skarp 706 8,769.58 zł
34 Jełowa R-9 Wykaszanie i gruntowna konserwacja 800 8,316.80 zł
35 Jełowa R-C-7 od źródła Wykaszanie i gruntowna konserwacja 121 1,110.99 zł
36 Jełowa B.N.59 Wykaszanie i gruntowna konserwacja 536 5,156.71 zł
37 Jełowa rów – dolot do R-C z Dębińskiej bez nr. Wykaszanie i odmulanie 311 940.46 zł
38 Jełowa R-C-2 Wykaszanie i odmulanie 1530 4,795.20 zł
39 Jełowa R-C-1 Wykaszanie i odmulanie 146 441.50 zł
40 Jełowa B.N.69 Wykaszanie i odmulanie 59 178.42 zł
41 Jełowa B.N.70 Wykaszanie i odmulanie 170 514.08 zł
42 Jełowa R-C Odmulanie 700 1,377.60 zł
43 Jełowa R-I-24 Wykaszanie i gruntowna konserwacja i profilowanie skarp 260 3,476.41 zł
44 Jełowa R-B Wykaszanie i gruntowna konserwacja oraz profilowanie skarp 1650 23,227.14 zł
45 Jełowa R-K-1 gruntowna konserwacja i usuwanie zakrzaczeń i karczowanie pni 1406 17,950.20 zł
46 Jełowa B.N.57 gruntowna konserwacja 77 612.15 zł
47 Jełowa R-C konserwacja dna rowu 63 688.80 zł
48 Kępa R-1 Odmulanie 880 1,753.24 zł
49 Kępa B.N.102 mechaniczna konserwacja dna 260 762.60 zł
50 Kobylno R-D-3 Wykaszanie 685 1,011.96 zł
51 Kobylno R-D-4 Wykaszanie 496 717.34 zł
52 Kobylno rów – dolot z ul. Wiejskiej do rz. Jaźwnika Wykaszanie i odmulanie 25 75.60 zł
53 Kobylno R-K-1 Wykaszanie i odmulanie 1831 5,694.19 zł
54 Kolanowice R-B Wykaszanie 489 658.58 zł
55 Kobylno dolot do R-4 gruntowna konserwacja i profilowanie skarp 344 6,734.00 zł
56 Kolanowice R-E-2 Wykaszanie i odmulanie 1710 3,354.62 zł
57 Kolanowice B.N.95 Odtwarzanie rowu i gruntowna konserwacja 105 2,435.40 zł
58 Luboszyce R-E Wykaszanie i gruntowna konserwacja i profilowanie skarp 231 3,893.04 zł
59 Luboszyce R-E-2 Odmulanie 265 521.52 zł
60 Luboszyce R-B-4 Odmulanie 1136 2,485.34 zł
61 Luboszyce R-B Odmulanie 2669 5,423.81 zł
62 Luboszyce R-E-1 gruntowna konserwacja 235 1,868.25 zł
63 Luboszyce B.N.99 Wykaszanie traw i porostów oraz konserwacja dna rowu 73 719.30 zł
64 Luboszyce R-B Wykaszanie traw i porostów oraz konserwacja dna rowu 170 2,091.00 zł
65 Łubniany przepustozastawka Z1 na R-D Remont i naprawa – 1 szt. 1 1,600.00 zł
66 Łubniany przepustozastawka Z2 na R-D Remont i naprawa – 1 szt. 1 1,350.00 zł
67 Łubniany R-E-3 Wykaszanie i odmulanie 290 876.96 zł
68 Łubniany R-D Wykaszanie i odmulanie, gruntowna konserwacja i profilowanie skarp 3513 8,494.61 zł
69 Łubniany R-D-1 Wykaszanie i odmulanie 1300 3,942.43 zł
70 Łubniany R-J zakup rury do wymiany przepustu 6 1,731.35 zł
71 Łubniany R-E ręczna konserwacja 70 800.00 zł
72 Łubniany R-E mechaniczna niwelacja dna rowu 74 729.14 zł
73 Masów B.N.5 Wykaszanie 130 168.48 zł
74 Masów R-M-1 ręczna konserwacja 100 1,100.00 zł
75 Masów R-M-1 mechaniczna konserwacja dna rowu i wymiana przepustu 266 3,403.05 zł
76 Masów R-M-1 Wykaszanie i odmulanie 831 2,512.94 zł
77 Masów R-M-1 Wykaszanie 260 585.36 złOgółem: 47,663 236,479.42 zł

Strona z plikami mapowymi: Załączniki mapowe do prac z 2023 r.