Aktualizacja danych po zbyciu lub nabyciu gruntu

W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie zgłaszania faktu zbycia lub nabycia gruntu przedstawiamy poniżej informacje w przedmiotowej kwestii. Od roku 2017 r. podstawą do naliczania płatności na rzecz spółki wodnej są dane pozyskane w formie oświadczeń. Tut. spółka wodna nie otrzymuje w sposób automatyczny danych o zmianach w kwestii wielkości gruntów i adresu właściciela od innych organów. Z tego tytułu informacje w przedmiotowym zakresie należy […]

Przeczytaj

Kończąca się kadencja obecnych organów spółki wodnej

W związku z kończącą się kadencją obecnych organów spółki wodnej poniżej przedstawiamy sporządzony na tę okoliczność tekst Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach Pana Ryszarda Buchty. Gminna Spółka Wodna w Łubnianach została utworzona w latach 70 ubiegłego wieku. Jej zadaniem było i jest nadal – utrzymywanie urządzeń wodnych do melioracji. Takimi urządzeniami są głównie rowy służące do odwadniania gruntów, ale i do nawadniania lub […]

Przeczytaj

Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 10.01.2020 r. Odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2020 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący prawie wszystkie zewidencjonowane rowy melioracyjne o łącznej długości ok 136 km. Wysokość składki […]

Przeczytaj