Zwołanie IV Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje IV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2024 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2024 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdania z działalności spółki wodnej za 2023 roku i udzielających […]

Przeczytaj