Gminna Spółka Wodna w Łubnianach

Ewidencja urządzeń wodnych online, czyli gdzie jest usytuowany rów melioracyjny albo wylot drenarski itp.

Na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łubniany zamieszczono warstwę o nazwie “Melioracja”, na której naniesiono przebiegi rowów melioracyjnych i lokalizację innych urządzeń wodnych administrowanych m.in. przez tut. spółkę wodną. Strona z ww. danymi znajduje się pod adresem: https://lubniany.e-mapa.net/ Obecnie na ww. warstwie nie ma wszystkich urządzeń wodnych, ale na bieżąco będzie ona uzupełniania i aktualizowana.

Przeczytaj

Ogłoszenie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach

OGŁOSZENIE Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdaniaz działalności spółki wodnej za 2022 roku i udzielających absolutorium dla […]

Przeczytaj

Ogłoszenie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach

Przeczytaj