Podczas zebrań wiejskich sołectw Gminy Łubniany zwołanych w sierpniu i wrześniu odbyły się również wybory Delegatów do spółki wodnej. Delegatów wybierano spośród obecnych na spotkaniach członków spółki wodnej. Na podstawie statutu spółki wodnej każda miejscowość ma określoną liczbę Delegatów, a ich kadencja trwa 5 lat. Rola Delegatów spółki wodnej polega na uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów spółki wodnej i podejmowania kluczowych uchwał w zakresie jej działalności. Głównymi zadaniami tego organu jest podejmowanie uchwał w zakresie planów prac na dany rok oraz w zakresie spraw finansowych tj. budżetu i wysokości stawki składek. Ważna rolę Delegaci odrywają również w przekazywaniu zgłoszeń mieszkańców danej wsi odnośnie utrzymania urządzeń wodnych. W zależności od potrzeb Delegaci decydują także o zmianie statutu spółki wodnej lub o połączeniu się z inną spółką wodną, w celu utworzenia związku spółek wodnych. Na obecną kadencję wybrano Delegatów w liczbie 31 osób. Jest to maksymalna liczba Delegatów określona przez statut spółki wodnej i od jej reaktywacji nie zdarzyło się, aby była ona osiągnięta. Podczas obecnych wyborów wynikło, że liczba kandydatów na tę funkcję była większa niż ilość dostępnych miejsc. Dzięki temu na kadencję 2021-2025 w spółce wodnej wybrano osoby wg. listy na stronie pod linkiem: