Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 07.01.2014 r. odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 10.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi.  Pierwszym istotnym punktem Zgromadzenia było przedstawienie sprawozdania przez Pana Ryszarda Buchtę Przewodniczącego Zarządu GSW w Łubnianach, które dotyczyło efektu prac […]

Przeczytaj