Wyróżnienie “Animatora”

W dniu 08.04.2016 r. Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odebrał wyróżnienie “Animatora” dla tut. spółki wodnej za sprawne i efektywne przeprowadzenie reaktywacji spółki wodnej. O wyróżnieniu i sposobnie jego przyznawania można dowiedzieć się więcej w niżej podanym linku: http://lodzk.opole.pl/animator-2/ Dzięki temu wyróżnieniu można śmiało stwierdzić, iż efekty funkcjonowania tut. spółki wodnej oraz potrzeba jej istnienia zostały zauważone nie tylko przez osoby bezpośrednio korzystające […]

Przeczytaj

Walne Zgromadzenie Delegatów

W dniu 05.01.2016 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi. Pomimo wysłanego zaproszenia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Opolu, na zebraniu nie było przedstawiciela tego urzędu. Po przeprowadzeniu czynności wstępnych zebrania, […]

Przeczytaj