Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 10.01.2020 r. Odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2020 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący prawie wszystkie zewidencjonowane rowy melioracyjne o łącznej długości ok 136 km. Wysokość składki […]

Przeczytaj