Podsumowanie prac zrealizowanych przez GSW w Łubnianach w 2023 r.

W poniższej tabeli przedstawiono zakresy i charakter prac prowadzonych przez spółkę wodną w 2023 r. na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubniany. Łączny koszt prac wyniósł 236 479,42 zł i dotyczył urządzeń na łącznym odcinku o długości 47 663 m. Pod tabelą umieszczono linki do strony z plikami przedstawiającymi lokalizację prac oraz jej wyniki w postaci wybranych fotografii cyfrowych. Lp. Miejscowość Szczegółowe oznaczenie urządzenia […]

Przeczytaj

Zwołanie IV Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje IV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2024 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2024 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdania z działalności spółki wodnej za 2023 roku i udzielających […]

Przeczytaj