Kończąca się kadencja obecnych organów spółki wodnej

W związku z kończącą się kadencją obecnych organów spółki wodnej poniżej przedstawiamy sporządzony na tę okoliczność tekst Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach Pana Ryszarda Buchty. Gminna Spółka Wodna w Łubnianach została utworzona w latach 70 ubiegłego wieku. Jej zadaniem było i jest nadal – utrzymywanie urządzeń wodnych do melioracji. Takimi urządzeniami są głównie rowy służące do odwadniania gruntów, ale i do nawadniania lub […]

Przeczytaj