Koniec roku 2021

W listopadzie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach  odebrał ostatnie zlecone prace wchodzące w plan robót na rok 2021. Oprócz podstawowego zakresu robót obejmującego wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych, zamontowano dwie przepustozastawki. Łączna długość urządzeń wodnych objęta działalnością tut. spółki wodnej w tym roku wyniosła 63,6 km, a koszt robót ukształtował się na poziomie ok. 161 tyś. zł. Pierwsze przepustozastawki zamontowano w m. Łubniany i […]

Przeczytaj