Wybrano organy spółki wodnej na kolejną kadencję – 2021-2025

Podczas zebrań wiejskich sołectw Gminy Łubniany zwołanych w sierpniu i wrześniu odbyły się również wybory Delegatów do spółki wodnej. Delegatów wybierano spośród obecnych na spotkaniach członków spółki wodnej. Na podstawie statutu spółki wodnej każda miejscowość ma określoną liczbę Delegatów, a ich kadencja trwa 5 lat. Rola Delegatów spółki wodnej polega na uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów spółki wodnej i podejmowania kluczowych uchwał w zakresie […]

Przeczytaj