Podsumowanie prac zrealizowanych przez GSW w Łubnianach w 2023 r.

W poniższej tabeli przedstawiono zakresy i charakter prac prowadzonych przez spółkę wodną w 2023 r. na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubniany. Łączny koszt prac wyniósł 236 479,42 zł i dotyczył urządzeń na łącznym odcinku o długości 47 663 m. Pod tabelą umieszczono linki do strony z plikami przedstawiającymi lokalizację prac oraz jej wyniki w postaci wybranych fotografii cyfrowych. Lp. Miejscowość Szczegółowe oznaczenie urządzenia […]

Przeczytaj