Ogłoszenie

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.00 w pierwszym terminie i dnia 07.01.2014 r. o godz. 10.30 w drugim terminie odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki za rok 2013 i zostaną podjęte stosowne uchwały na rok 2014.

Przeczytaj

Zakończono konserwację głównych rowów melioracyjnych

Z uzyskanych informacji z UG Łubniany wynika, że zakończono konserwację głównych rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 2,5 km w m. Jełowa. Mowa jest o rowach nr R-C i R-K-1. Na długość czasu wykonania zadania wpłynęły bardzo zły stan rowów melioracyjnych oraz negatywne warunki pogodowe, powodujące podtopienia gruntów w obrębie ww. urządzeń wodnych. Poniżej efekt prac: W m. Jełowa w trakcie ww. prac, GSW Łubniany […]

Przeczytaj

Zakończono konserwację głównych rowów melioracyjnych

Z uzyskanych informacji z UG Łubniany wynika, że zakończono konserwację głównych rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 2,5 km w m. Jełowa. Mowa jest o rowach nr R-C i R-K-1. Na długość czasu wykonania zadania wpłynęły bardzo zły stan rowów melioracyjnych oraz negatywne warunki pogodowe, powodujące podtopienia gruntów w obrębie ww. urządzeń wodnych. Poniżej efekt prac: W m. Jełowa w trakcie ww. prac, GSW Łubniany dokonała […]

Przeczytaj