Ogłoszenia

Zarząd pragnie przedstawić na obecny dzień dwa ogłoszenia w zakresie administrowanych urządzeń wodnych melioracji szczegółowych.

Przeczytaj

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie zachowania wolnego gruntu przy skarpach urządzeń wodnych.  Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag odnośnie urządzeń wodnych służących do retencji.  

Przeczytaj

Walne Zgromadzenie Delegatów

W dniu 19.12.2014 r. odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 10.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca Wójta Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi.  Po przeprowadzeniu czynności wstępnych zebrania, głos zabrał przewodniczący spółki wodnej Pan Ryszard Buchta i przedstawił sprawozdanie z działalności […]

Przeczytaj