Ogłoszenie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach

OGŁOSZENIE Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdaniaz działalności spółki wodnej za 2022 roku i udzielających absolutorium dla […]

Przeczytaj

Wybór Delegatów do organów spółki wodnej

Na dzień 19.10.2021 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach w celu podsumowania działalności w okresie 2016-2020. Podczas zebrania zostaną wybrani Delegaci do organów spółki: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie zapraszamy nowo wybranych Delegatów!

Przeczytaj