Podsumowanie prac zrealizowanych przez GSW w Łubnianach w 2023 r.

W poniższej tabeli przedstawiono zakresy i charakter prac prowadzonych przez spółkę wodną w 2023 r. na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubniany. Łączny koszt prac wyniósł 236 479,42 zł i dotyczył urządzeń na łącznym odcinku o długości 47 663 m. Pod tabelą umieszczono linki do strony z plikami przedstawiającymi lokalizację prac oraz jej wyniki w postaci wybranych fotografii cyfrowych. Lp. Miejscowość Szczegółowe oznaczenie urządzenia […]

Przeczytaj

Koniec roku 2021

W listopadzie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach  odebrał ostatnie zlecone prace wchodzące w plan robót na rok 2021. Oprócz podstawowego zakresu robót obejmującego wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych, zamontowano dwie przepustozastawki. Łączna długość urządzeń wodnych objęta działalnością tut. spółki wodnej w tym roku wyniosła 63,6 km, a koszt robót ukształtował się na poziomie ok. 161 tyś. zł. Pierwsze przepustozastawki zamontowano w m. Łubniany i […]

Przeczytaj