Walne Zgromadzenie Delegatów

W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach Zarząd rozpoczął akcję mającą na celu aktualizację danych w bazie danych spółki wodnej. Poniżej przedstawiono pismo z informacjami odnośnie akcji. Informacje na temat druku i działalności Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach         Gminna Spółka Wodna w Łubnianach funkcjonuje na terenie gminy Łubniany od roku 1977 r. z kilkuletnią przerwą przed 2011 rokiem i jej […]

Przeczytaj

Tabela działań na rzecz poprawy stosunków wodnych

Poniżej przedstawiono tabelę działań na rzecz poprawy stosunków wodnych na terenie gminy Łubniany realizowanych przez spółkę wodną i Urząd Gminy.   WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH OBJĘTYCH PRACAMI KONSERWACYJNYMI                     Wykaz na rok: 2016                   Pozyskane dotacje przez tut. spółkę wodną Lp. Rodzaj przeprowadzonych prac Rodzaj urządzenia, symbol […]

Przeczytaj

Walne Zgromadzenie Delegatów

W dniu 29.12.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów tut. spółki wodnej. Na zebraniu Przewodniczący Zarządu spółki wodnej przedstawił poniższe sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016. W roku 2016 Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odbył sześć posiedzeń. Poruszane na posiedzeniach tematy dotyczyły: rozpatrzenia aktualnych spraw i wystosowania odpowiedzi na bieżącą korespondencję, zweryfikowania dokumentacji przygotowanej przez księgową w zakresie bilansu i sprawozdania za 2015 rok. […]

Przeczytaj