Aktualizacja danych po zbyciu lub nabyciu gruntu

W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie zgłaszania faktu zbycia lub nabycia gruntu przedstawiamy poniżej informacje w przedmiotowej kwestii. Od roku 2017 r. podstawą do naliczania płatności na rzecz spółki wodnej są dane pozyskane w formie oświadczeń. Tut. spółka wodna nie otrzymuje w sposób automatyczny danych o zmianach w kwestii wielkości gruntów i adresu właściciela od innych organów. Z tego tytułu informacje w przedmiotowym zakresie należy […]

Przeczytaj

Kończąca się kadencja obecnych organów spółki wodnej

W związku z kończącą się kadencją obecnych organów spółki wodnej poniżej przedstawiamy sporządzony na tę okoliczność tekst Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach Pana Ryszarda Buchty. Gminna Spółka Wodna w Łubnianach została utworzona w latach 70 ubiegłego wieku. Jej zadaniem było i jest nadal – utrzymywanie urządzeń wodnych do melioracji. Takimi urządzeniami są głównie rowy służące do odwadniania gruntów, ale i do nawadniania lub […]

Przeczytaj