Koniec roku 2021

W listopadzie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach  odebrał ostatnie zlecone prace wchodzące w plan robót na rok 2021. Oprócz podstawowego zakresu robót obejmującego wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych, zamontowano dwie przepustozastawki. Łączna długość urządzeń wodnych objęta działalnością tut. spółki wodnej w tym roku wyniosła 63,6 km, a koszt robót ukształtował się na poziomie ok. 161 tyś. zł. Pierwsze przepustozastawki zamontowano w m. Łubniany i […]

Przeczytaj

Wybrano organy spółki wodnej na kolejną kadencję – 2021-2025

Podczas zebrań wiejskich sołectw Gminy Łubniany zwołanych w sierpniu i wrześniu odbyły się również wybory Delegatów do spółki wodnej. Delegatów wybierano spośród obecnych na spotkaniach członków spółki wodnej. Na podstawie statutu spółki wodnej każda miejscowość ma określoną liczbę Delegatów, a ich kadencja trwa 5 lat. Rola Delegatów spółki wodnej polega na uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów spółki wodnej i podejmowania kluczowych uchwał w zakresie […]

Przeczytaj

Wybór Delegatów do organów spółki wodnej

Na dzień 19.10.2021 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach w celu podsumowania działalności w okresie 2016-2020. Podczas zebrania zostaną wybrani Delegaci do organów spółki: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie zapraszamy nowo wybranych Delegatów!

Przeczytaj