Plan prac i wysokość stawki na 2023 r.

W związku z uchwaleniem planu prac na 2023 r. obejmujący wszystkie urządzenia administrowane przez tut. spółkę wodną zakłada się wykoszenie wszystkich rowów melioracyjnych oraz inne prace konserwacyjne w zależności od priorytetów zgłoszeń i budżetu. Na 2023 r. Walne Zgromadzenie Delegatów uchwaliło stawkę w wysokości 28 zł za tereny do powierzchni jednego hektara. Powyżej jednego hektara kwotę składki oblicza się jako iloczyn stawki i powierzchni danego […]

Przeczytaj

Ewidencja urządzeń wodnych online, czyli gdzie jest usytuowany rów melioracyjny albo wylot drenarski itp.

Na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łubniany zamieszczono warstwę o nazwie “Melioracja”, na której naniesiono przebiegi rowów melioracyjnych i lokalizację innych urządzeń wodnych administrowanych m.in. przez tut. spółkę wodną. Strona z ww. danymi znajduje się pod adresem: https://lubniany.e-mapa.net/ Obecnie na ww. warstwie nie ma wszystkich urządzeń wodnych, ale na bieżąco będzie ona uzupełniania i aktualizowana.

Przeczytaj

Ogłoszenie w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach

OGŁOSZENIE Zarząd GSW w Łubnianach zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, które odbędzie się w: pierwszym terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.00 i w drugim terminie dnia 25.01.2023 r.o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy Łubniany (sala obrad – pom. nr 7), ul. Opolska 104, Łubniany, w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdaniaz działalności spółki wodnej za 2022 roku i udzielających absolutorium dla […]

Przeczytaj