Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 19.12.2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Łubniany. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 18.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi. Na posiedzeniu Przewodniczący Zarządu GSW Pan Ryszard Buchta przedstawił sprawozdanie z działalności spółki wodnej za rok 2012. Z sprawozdania wynika, że przeprowadzono […]

Przeczytaj

Ogłoszenie

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie i dnia 19.12.2012 r. o godz. 18.30 w drugim terminie odbędzie się V Walne Zgromadzenie Delegatów w budynku Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach (ul. Opolska 53, Łubniany). Na zebraniu zostanie przedstawiony bilans z dotychczasowej działalności spółki i zostaną podjęte uchwały dot. składki, planu prac i budżetu na rok 2013.

Przeczytaj

Spotkanie w Kolanowicach

Dnia 26.11.2012 r. w Kolanowicach odbyło się spotkanie w sprawie odtworzenia i budowy rowu biegnącego od wsi Węgry przez centrum wsi Kolanowice do ujścia mającego miejsce przy brzegu rzeki Mała Panew. Na dziesięciu zaproszonych właścicieli gruntów, na których planowane są prace, przybyło siedmiu. Efektem zebrania, po burzliwej dyskusji, było podpisanie zgód przez czterech właścicieli gruntów na budowę rowu. W celu uzyskania wszystkich zgód, niezbędnych dla […]

Przeczytaj